Om oss Online bokning  
skolabb_se
Hålfotsinlägg nu 1700:-
Undersökning , avgjutning
Samt ett par inlägg
(Ord pris 1900:-)


Stängd lördagar

 

HåLFOTSINLäGG

Korrigera felställningar i foten med individuellt utformade skoinlägg eller hålfotsinlägg. Hjälpmedel hittar du hos Skolabb i Göteborg. Långvarigt gående på hårda golv, ensidiga rörelser eller användande av felaktiga skor kan ge upphov till överbelastningsskador. Används individuellt tillverkade hålfotsinlägg eller fotbäddar blir belastningen av foten jämnare fördelat, ”trampdynorna” under hälen och framfot avlastas med hjälp av skoinläggen. Felställningar i foten kan ge upphov till ökad belastning av vissa leder, framför allt knän. Dessa felställningar kan korrigeras genom fotbäddens utformning. Syftet med en individuellt tillverkad fotbädd är att antingen stödja, avlasta eller korrigera. Hos Skolabb kan du köpa högkvalitativa hålfotsinlägg och skoinlägg i Göteborg.